Predaj sro dph je možný jednoducho, rýchlo a bez problémov s využitím služieb, ktoré poskytuje naša sprostredkovateľská firma. Ak vám proces kúpy spoločnosti pripadá zložitý, nie ste na omyle, pretože sa spája s množstvom úkonov, ktoré je potrebné vykonať podľa platnej legislatívy a predpisov v krajine. Ak potrebujete investovať váš čas a energiu do iných projektov a kúpa spoločnosti sa vás bezprostredne týka, môžete využiť naše služby. Čo to znamená v tomto smere? Práve to, že administratívnu prácu vykonáme za vás.

podnikanie

Pripravíme náležité dokumenty, písomnosti, zmluvy, ktoré podpíšete a podpisy necháte úradne overiť. Ostatné záležitosti sú na nás, v našej kompetencii a zodpovednosti. Komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami a všetko s tým súvisiace až po samotný zápis do Obchodného registra. Od obdržania vyhlásenia o zápise spoločnosti do Obchodného registra môžete bezprostredne podnikať a vykonávať aktivity s tým spojené. Znie vám to lákavo? Neváhajte nás osloviť, kontaktovať. Ako? Prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete na našej internetovej stránke, mailom alebo telefonicky. Ak si vyslovene nezakladáte na osobnom kontakte alebo vám z praktických dôvodov návšteva našej firmy nevyhovuje, je tu pre vás stále dostupná forma online. Z pohodlia vášho domova vybavíte všetko potrebné, zrealizujete kúpu spoločnosti podľa vašich predstáv a požiadaviek a potom vám už nezostáva nič iné ako postupovať krok za krokom na dosiahnutie podnikateľského plánu, zisku a prosperity vo svete podnikania.

stanovte si podnikateľské ciele

V prípade záujmu môžete pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra zmeniť jednotlivé údaje o spoločnosti a informácie, ktoré sa týkajú jej činnosti a zamerania. Všetky zmeny je potrebné zaznamenať a nahlásiť, aby boli úradne zapísané. Prečo spoločnosť, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty? Daň z pridanej hodnoty sa viaže na väčšinu tovaru a služieb a pri nákupe si ju viete uviesť do odpočítateľných položiek, takže ju vo finále neplatíte. Kupujete tovar a služby bez dane z pridanej hodnoty, čo znamená, za nižšiu cenu a výhodnejšie.