Logistika sa zaoberá najmä tým, ako dopraviť náklad, často pozostávajúci z tovaru, z miesta A do miesta B. Tieto vzdialenosti môžu byť aj veľmi dlhé. Prepravný obal má zabezpečiť, aby sa tovar a náklad dostali do miesta určenia bez poškodenia, v perfektnej kvalite, s nepoškodeným obalom. Nároky na transportné, prepravné obaly sú teda veľmi vysoké. Musia byť z dobrých pevných materiálov a nejakú tú záťaž efektívne vydržať. Do prepravných obalov sa dajú zaradiť mnohé konkrétne, ako napríklad boxy, kontajnery, palety, rôzne fólie na obaľovanie, súdy alebo skladacie prepravky.

plastové prepravky

O tom, aký druh konkrétneho prepravného obalu sa musí použiť, rozhoduje najmä charakter daného nákladu, jeho skupenstvo, jeho kvalita, jeho spotrebiteľské balenie a skupinové balenie a podobne. Mnohé prepravné obaly sa dajú aj efektívne sledovať na ich ceste do destinácie, kam sa majú dostať. Majú rôzne snímacie kódy alebo čipy. Dnes už sú určité kontajnery alebo iné prepravné obaly vybavený smart technológiami. Jednou z dôležitých úloh prepravného obalu je aj optimalizácia miesta pri nakladaní a uložení v transportnom vozidle. Napríklad také skladacie prepravky sa dajú veľmi efektívne ukladať vedľa seba i na seba, dajú sa stohovať.

prepravka

Táto perfektná kompatibilita vytvára veľkú úsporu miesta a výhodou je aj to, že sa prepravka dá zložiť, pokiaľ sa už nevyužíva. Šetrí tak priestor napríklad po spätnom transporte s prázdnymi prepravkami. Jednoducho, keď sa nepoužíva, nezaberá miesto, a to je veľmi efektívne. Prepravky či iné prepravné obaly sa využívajú v rôznych druhoch a odvetviach priemyslu. Rozhodne ich využijú aj v poľnohospodárstve, distribúcii a obchode. Využívajú ich veľké firmy, no i malí súkromní predajcovia. Prepravné obaly sú teda v dnešnej dobe veľmi dôležitým artiklom, ktorý sa snaží prispieť k trvalej udržateľnosti a modernizácii.